เกี่ยวกับเรา

Picture of Beach

Beach for life เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักหาดทรายเเละทะเล ที่มารวมตัวกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง สิทธิชุมชน เเละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูเเล รักษาหาดทราย เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเเหล่งข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหาดทรายในมิติต่างๆ เราพยามตั้งคำถาม สะท้อนความจริง เเละเเบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้