เขื่อนกันคลื่น คืออะไร ?

หลายคนอาจสับสนระหว่างคำว่า “เขื่อนกันคลื่น” กับ “กำแพงกอ่านเพิ่มเติม “เขื่อนกันคลื่น คืออะไร ?”