ราคาป้ายว่าเเพง…กำเเพงกันคลื่นก็ไม่เเพ้กัน !

ท่ามกลางกระเเสวิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนป้าย “สถานีอ่านเพิ่มเติม “ราคาป้ายว่าเเพง…กำเเพงกันคลื่นก็ไม่เเพ้กัน !”

หาดปราณบุรี หาดผืนสุดท้ายที่กำลังจะมีกำเเพงกันคลื่น

For the last beach เพื่อชายหาดผืนสุดท้ายของปราณบุรี ที่อ่านเพิ่มเติม “หาดปราณบุรี หาดผืนสุดท้ายที่กำลังจะมีกำเเพงกันคลื่น”

ส่องพิรุธ เวทีรับฟังความคิดเห็นหาดเสาเภา-บางดี จ.นครศรีฯ

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่ส่อให้เห็นพิรุธ “ชี้นำแอ่านเพิ่มเติม “ส่องพิรุธ เวทีรับฟังความคิดเห็นหาดเสาเภา-บางดี จ.นครศรีฯ”

หน้าสตน คราบน้ำตาชุมชน เมื่อกำเเพงกันคลื่นมาหยุดหลังบ้าน

หน้าสตน คราบน้ำตาชุมชนเมื่อกำเเพงกันคลื่นมาหยุดหลังบ้านอ่านเพิ่มเติม “หน้าสตน คราบน้ำตาชุมชน เมื่อกำเเพงกันคลื่นมาหยุดหลังบ้าน”

อภิปรายนอกสภา : “เตะถ่วง ไม่นำกำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA ปล่อยให้ชายหาดถูกทำลาย”

ในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมา ในรัฐสภามีการอภิปรายไม่ไว้วางอ่านเพิ่มเติม “อภิปรายนอกสภา : “เตะถ่วง ไม่นำกำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA ปล่อยให้ชายหาดถูกทำลาย””

รู้จัก Tetrapod

รู้จัก Tetrapod หรือ โครงสร้างตุ๊กตาญี่ปุ่น ในการป้องกัอ่านเพิ่มเติม “รู้จัก Tetrapod”

สิ้นชื่อ(หาด)ชะอำใต้

สิ้นชื่อชายหาดชะอำใต้ เมื่อกำเเพงกันคลื่น เปลี่ยนหาดทราอ่านเพิ่มเติม “สิ้นชื่อ(หาด)ชะอำใต้”

คืนชายหาดพัทยา

การเติมทรายชายฝั่ง เป็นมาตรการที่เป็นใกล้เคียงกับธรรมชาอ่านเพิ่มเติม “คืนชายหาดพัทยา”

แบบไหนเรียก “กำแพงกันคลื่น”

กำแพงกันคลื่น เป็นโครงสร้างที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่อ่านเพิ่มเติม “แบบไหนเรียก “กำแพงกันคลื่น””

หาดฟื้นฟูตัวเองได้ ไม่ต้องสร้างกำเเพงกันคลื่น

ที่ผ่านมาหาดธรรมชาติ ไร้การกัดเซาะชายฝั่ง ถูกยัดเหยียดกอ่านเพิ่มเติม “หาดฟื้นฟูตัวเองได้ ไม่ต้องสร้างกำเเพงกันคลื่น”