เขื่อนกันคลื่น คืออะไร ?

หลายคนอาจสับสนระหว่างคำว่า “เขื่อนกันคลื่น” กับ “กำแพงกันคลื่น” ในทางวิชาการ “เขื่อนกันคลื่นหรือ Breakwater” กับ “กำแพงกันคลื่นหรือ Seawall” นั้น เป็นโครงสร้างป้องกันชายฝั่งคนละประเภทกัน และมีวัตถุประสงค์ และการออกแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Beach for life ชวนไปรู้จักเขื่อนกันคลื่นด้วยกัน

เขื่อนกันคลื่น หรือ Break water เป็นโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นก่อนเข้าปะทะชายฝั่ง เขื่อนกันคลื่นโดยทั่วไปจะวางตัวนอกฝั่ง ขนานกับชายฝั่ง  มีการออกแบบให้มีมุมของแนวเขื่อนกันคลื่น ที่สอดคล้องกับทิศางของคลื่น และทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนด้านหลังเขื่อนกันคลื่น โดยเขื่อนกันคลื่นนั้นมีทั้งแบบโผล่พ้นน้ำ และ จมอยู่ใต้น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสลายพลังงานของคลื่นก่อนเข้าสู่ชายฝั่ง

เขื่อนกันคลื่นนั้นมีหน้าที่ป้องกันชายฝั่งก็จริง แต่ก็มีผลกระทบต่อชายหาด ทำให้ชายหาดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของหาดเสี้ยวพระจันทร์ เพราะการเลี้ยวเบนของคลื่น และกระบวนการชายฝั่งบริเวณนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ชายหาดผิดไปจากธรรมชาติ และอาจเกิดอันตรายสำหรับการเล่นน้ำบริเวณใกล้โครงสร้าง และเกิดการกัดเซาะชายฝั่งระหว่างโครงสร้างและจุดสิ้นสุดโครงสร้างอย่างรุนแรง

สำหรับประเทศไทย Beach for life ได้รวบรวมจำนวนของเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งที่โผล่พ้นน้ำ พบว่า มีจำนวน 467 ตัว ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน และพบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขื่อนกันคลื่นมากที่สุด 233 ตัว ชายหาดที่มีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง เช่น หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง หรือ หาดเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.Beachlover.net

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s