กำเเพงกันคลื่น เกิดขึ้นมากน้อยเเค่ไหน ก่อน-หลัง ที่ต้องทำ EIA

ข้อเรียกร้องข้อที่ 2 ของกลุ่ม Beach for life เเละเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด ได้รับการตอบรับโดยสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ประกาศร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เกี่ยวกับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม(EIA) โดยกำหนดให้กำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA ก่อนดำเนินการ

Beach for life ชวนทุกคนสำรวจข้อมูลโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นก่อน เเละ หลังการเพิกถอนออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA เเละเป็นเหตุผลสนับสนุนว่า ทำไมกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA

กำเเพงกันคลื่นถูกถอดออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA

ย้อนกลับไปนิดหนึ่ง กำเเพงกันคลื่นถูกบรรจุให้เป็นโครงการที่ต้องทำ EIA ในปี 2552 โดยระบุว่า “กำเเพงกันคลื่นขนาด 200 เมตรขึ้นไป ต้องทำ EIA” ด้วยเหตุผลที่กำเเพงกันคลื่นเเละโครงสร้างป้องกันชายฝั่งอีก 2 รูปเเบบนั้นมีผลกระทบต่อชายหาดเเละระบบนิเวศ จึงต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ

เป็นระยะเวลา 5 ปีเต็มที่กำเเพงกันคลื่นขนาดความยาวมากกว่า 200 เมตร ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม ปรากฎการณ์การระบาดของกำเเพงกันคลื่น เกิดขึ้นจากการที่กำเเพงกันคลื่นถูกเพิกถอนออกเพราะ เพื่อให้เกิดความง่ายในการดำเนินโครงการของหน่วยงานในป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามคำร้องขอของกรมเจ้าท่า ทำให้ปี 2556 คณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติ มีมติเพิกถอนกำเเพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA

ในห้วงเวลาที่โครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นนั้นดำเนินการทำ EIA มีโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นที่มีขนาดมากกว่า 200 เมตร ผ่านการพิจารณาของ สผ. เพียง 3 โครงการ(ตามข้อมูลที่ สผ.ระบุไว้) เเละมีโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นความยาวกว่า 200 เมตร เกิดขึ้น 13 โครงการ

โครงการกำเเพงกันคลื่นขนาดความยาวมากกว่า 200 เมตร ที่ผ่านการพิจารณา ระหว่างปี 2552-2566

  • โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเกาเปริด อ.เเหลมสิงห์ ถึง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ของกรมเจ้าท่า
  • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมทะเล หาดปราณบุรี อ.ปราบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการเเละผังเมือง
  • โครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดน้ำริน เเละหาดพะยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

กำเเพงกันคลื่นระบาด เพราะไม่มีกลไกทำ EIA

หลังจากคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติเเละสำนังานโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เพิกถอนโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA หน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันชายฝั่ง เช่น กรมโยธาธิการ เเละกรมเจ้าท่า ซึ่งถือเป็นสองหน่วยงานหลักในการป้องกันชายฝั่ง อาศัยการที่กำเเพงกันคลื่นไม่ต้องทำ EIA ดำเนินการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นในหลายพื้นที่ชายหาดของประเทศไทย ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณ 2557-2566 โดยสำนักงบประมาณ รวบรวมโดยกลุ่ม Beach for life พบว่า มีโครงการกำเเพงกันคลื่นเกิดขึ้น 125 โครงการ ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 8,487 ล้านบาท จากกรมโยธาธิการเเละกรมเจ้าท่า

นอกจากนั้นยังพบว่า กรมโยธาธิการกลายเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันชายฝั่งด้วยกำเเพงกันคลื่น เเละ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของกรมโยธาธิการฯ ใช้งบประมาณกว่า 1,365 ล้านบาท ในการสร้างกำเเพงกันคลื่นเพื่อป้องกันชายฝั่ง

เเละปัจจุบันหลายโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเกิดความเสียหายต่อชายหาด เช่น หาดเเก้ว จ.สงขลา หาดชะอำ จ.เพชรบุรี หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หาดเเหลมสเด็จ จ.จันทบึรี เป็นต้น เเละทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งต่อเนื่องในพื้นที่ชายหาดต่างๆ เเละโครงการป้องกันชายฝั่งของกรมโยธาธิการฯ หลายโครงการกลายเป็นฉนวนสร้างความขัดเเย้งในพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นหาดม่วงงาม จ.สงขลา เเละหาดเเม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังที่ปรากฎในสื่อสาธารณะต่างๆ

บทสรุป

จากข้อมูลทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า การที่กำเเพงกันคลื่นถูกถอดออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA เป็นช่องว่างที่ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการป้องกันชายฝั่ง อาศัยช่องวางนี้ในการป้องกันชายฝั่งด้วยการสร้างกำเเพงกันคลื่น เพราะไม่ต้องทำ EIA การดำเนินการทำ EIA เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละชั่งน้ำหนักความได้สัดส่วนของโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ การที่กำเเพงกันคลื่นไม่ทำ EIA จึงเป็นการปล่อยให้กำเเพงกันคลื่นระบาดบนชายหาดของประเทศไทย เเละสร้างความเสียหายต่อชายหาดไม่รู้จบ

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s