10 ความเคลื่อนไหว #ทวงคืนชายหาด ในปี 2565

ช่วงปี 2565 ถือเป็นปีแห่งความเคลื่อนไหวภาคประชาชนในกรณี #ทวงคืนชายหาด ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ชายหาดต่างๆ Beach for life ชวนย้อนเรื่องราว #ทวงคืนชายหาด ของภาคประชาชนส่งท้ายปี

  • ทวงคืนชายหาด กลุ่ม Beach for life เเละประชาชนในพื้นที่ชายหาดต่างๆ ร่วมกันประกาศวาระร่วม #ทวงคืนชายหาด ยื่น 3 ข้อเรีกยร้องสำคัญต่อรัฐบาล ได้เเก่ (1) ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีให้อำนาจกรมโยธาธิการป้องกันชายฝั่ง (2) ให้กำเเพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA เเละ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำเเพงกันคลื่น หลังจากประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานคร เรียกร้องรัฐบาลดำเนินการตาม 3 ข้อเรียกร้องเพื่อคุ้มครองชายหาดอย่างยั่งยืน จากการเคลื่อนไหวปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลได้มีการเจรจาเพื่อตั้งกรรมการศึกษาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม Beach for life และประชาชนทวงคืนชายหาด ล่าสุดได้มีการตั้งกรรมการแล้ว และจะมีการประชุมครั้งแรกในเดือนมกราคม 2566 ถือเป็นความสำเร็จส่งท้ายปีของกลุ่ม Beach for life เเละเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด
  • Save Samui beach ประชาชนในพื้นที่สมุยร่วมกันคัดค้านโครงการศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดแม่น้ำและหาดบางมะขามของกรมโยธาธิการฯ โดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การก่อสร้างกำแพงกันคลื่น และมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่และเข้าพบรองอธิบดีกรมโยธาธิการฯ เพื่อให้ยกเลิกโครงการ ล่าสุดกรมโยธาธิการฯได้ประกาศชะลอการศึกษาโครงการตามข้อเรียกร้องของประชาชนสมุย ทำให้โครงการศึกษาดังกล่าวได้ยุติลง
  • For The Last Beach เพื่อชายหาดสุดท้ายปราณบุรี ไม่มีกำแพงกันคลื่น หาดปราณบุรี กำลังมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ชายหาดผืนสุดท้าย ความยาว 240 เมตร ทำให้ประชาชนปราณบุรีออกมาค้านโครงการในช่วงชายหาดผืนสุดท้ายเพื่อเก็บรักษาชายหาดผืนสุดท้ายจากกำแพงกันคลื่นขั้นบันได จนสำเร็จ กรมโยธาธิการฯ ได้ยินยอมปรับรูปแบบโครงการให้กระทบต่อชายหาดน้อยที่สุด
  • หาดบางดี เสาเภา ไม่เอากำแพงกันคลื่น ชายหาดบางดีและเสาเภา จังหวัดฯครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการ ได้กำหนดศึกษาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ออกมาคัดค้านโครงการ และได้ทำหนังสือไปถึงกรมโยธาธิการ เพื่อให้ยกเลิกโครงการกำแพงกันคลื่น ผลการเคลื่อนไหวของประชาชนทำให้กรมโยธาธิการฯ ไม่ตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการในพื้นที่ชายหาดเสาเภา บางดี
  • Saveหาดแม่รำพึง กรณีหาดแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจสบคีรีขันธ์ ประชาชนร่วมกันคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ในขณะที่กรมโยธาธิการได้มีการนำเสาเข็มมาลงที่พื้นที่แล้ว แต่ประชาชนสามารถหยุดไว้ได้ และมีการขอให้ตั้งกรรมศึกษาที่มีสัดส่วนภาคประชาชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในการป้องกันชายฝั่งหาดแม่รำพึงที่ไม่ใช้กำแพงกันคลื่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือของคณะกรรมการ ยังไม่มีข้อสรุป
  • เจตนารมณ์ คนบางละมุง หาดกระทิงลายต้องเติมทราย ! กรมโยธาธิการฯ ได้กำหนดศึกษาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดกระทิงลาย จังหวัดชลบุรี ทำให้ชาวบางละมุงต้องออกยืนยันในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 2 ครั้ง มติที่ประชุมเอกฉันฑ์ “หาดกระทิงลาย ต้องเติมทรายเท่านั้น”
  • มติชุมชน มติสภาม่วงงามไม่เอากำแพงกันคลื่นริมหาดม่วงงาม กรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม มีการเคลื่อนไหวยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 หลังจากที่กรมโยธาธิการวางเสาเข็มลงบนชายหาด และศาลได้มีคำสั่งชะลอการดำเนินการโครงการ จนท้ายที่สุด ประชาชนม่วงงามได้จัดทำประชาคม และมีมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม ไม่เอากำแพงกันคลื่นอีกต่อไป และมีหนังสือจากเทศบาลม่วงงาม ไปถึง อธิบดีกรมโยธาธิการให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม
  • คำพิพากษาอ่าวมาหยา สู่การเยียวยาความเสียหาย หลังจากการทำลายชายหาดอ่าวมาหยา เพื่อการถ่ายหนังเดอะบีช และมีการฟ้องคดีต่อศาล ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่มีการต่อสู้คดีกัน จนท้ายที่สุดศาลได้พิพากษาให้มีการฟื้นฟูชายหาดอ่าวมาหยาให้กลับมาเหมือนเดิม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ลาออก เรียกร้องกรมทะเลแก้ไขปัญหาชายฝั่งและทะเลอย่างจริงจัง หลังจากปัญหาชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และความไม่จริงจังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นไม่ทำ EIA ปัญหาการจัดการป่าชายเลน เป็นต้น เป็นเหตุให้ผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 คน ประกาศลาออกเพื่อเรียกร้องความจริงใจของผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการแก้ไขปัญหาชายฝั่งและทะเลอย่างจริงจัง
  • เบื้องหลังกำแพง หนังสั้นสะท้อนความเข้าใจต่อการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันดูแลชายหาด

ทั้ง 10 ความเคลื่อนไหวนี้คือ การเคลื่อนไหวเพื่อทวงคืนชายหาด ในปี 2566 มีประเด็นชายหาดในพื้นที่ไหนต้องติดตาม จับตาโปรดอ่านข้อมูลในเพจ Beach for life

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s