แถลงการณ์ ประณามความไม่ชอบธรรมของกรมโยธาธิการฯที่ลุแก่อำนาจทำลายชายหาด

ตลอดระยะเวลาสิบปีที่กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาดทั่วทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก ได้เฝ้าติดตามการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของกรมโยธาธิการ ชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความสุขและวิถีชีวิตของพลเมืองถูกคุกคามทำลายและแทนที่ด้วยกำแพงปูน งบประมาณกว่า 6,694 ล้านบาท ที่กรมโยธาได้รับการจัดสรรถูกใช้ทำลายชายหาดของประชาชานด้วยโครงการกำแพงกันคลื่น กว่า 107 โครงการ นับตั้งแต่กำแพงกันคลื่นถูกถอดจากโครงการที่ต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กรมโยธาธิการลุแก่อำนาจ อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ไม่สนใจข้อเท็จจริงทางวิชาการ และบทเรียนความล้มเหลวในการป้องกันแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา กรมโยธาไม่เคยทบทวนนโยบายการดำเนินงานของกรมเลยแม้แต่น้อย

จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า กรมโยธาธิการ คือกรมที่สร้างความชิบหายให้กับชายหาดไทยอยู่ในภาวะที่กำลังจะสูญสิ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความชิบหายทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นต่อชายหาดประเทศไทยเป็นผลสืบเนื่องจากการให้อำนาจกรมโยธาฯในการป้องกันชายฝั่งของคณะรัฐมนตรี เราจึงขอเรียกร้องต่อ พล.อ.อนุพง เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดจงเรียกมโนสำนึกของผู้บริหารกรมโยธาที่กำลังจะสูญสิ้นไปพร้อมชายหาด หยุดดันทุรังเดินหน้าผลักดันโครงการกำแพงกันคลื่นที่ทำลายชายหาดไทย โดยไร้ความรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของกรมโยธาฯ

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการโดยตรงที่สั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้ผิดชอบชั่วดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเหนือสิ่งอื่นใด

แถลงไว้ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมที่สร้างความชิบหายต่อชายหาดประเทศไทย

6 ธันวาคม 2565 กลุ่ม Beach for life และ เครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s