หาดปราณบุรี หาดผืนสุดท้ายที่กำลังจะมีกำเเพงกันคลื่น

For the last beach เพื่อชายหาดผืนสุดท้ายของปราณบุรี ที่ไม่ใช่เเค่มนุษย์ที่ใช้ประโยชน์

หาดปากน้ำปราณบุรี พื้นที่ชายหาดผืนสุดท้ายที่กำลังจะมีการก่อสร้างโครงการกำเเพงกันคลื่น ช่วงที่ 3 ความยาว 240 เมตร ถึงเเม้หลังจากการเคลื่อนไหว กรมโยธาฯ จะปรับรูปเเบบ เเต่ยังไม่สรุปว่าเเบบจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ชายหาดผืนนี้ไม่ใช่เเค่มนุษย์ที่ใช้ประโยชน์ เเต่มีพืช สัตว์นานาชนิด ที่อาศัยใช้ประโยชน์ร่วมด้วย จากสำรวจเบื้องต้น พบว่าบริเวณชายหาดผืนสุดท้ายเเห่งนี้มี พืชชายฝั่งกว่า 20 ชนิด เช่น ดงรักทะเล ต้นคนทีสอทะเล ผักบุ้งทะเล สารภีทะเล เป็นต้น ที่ทำหน้าที่ดักตะกอน เเละ เป็นเเหล่งที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ

นอกจากนั้น ความพิเศษของชายหาดผืนนี้คือ เป็นพื้นที่เเหล่งวางไข่ของนกทะเล โดยเฉพาะนกหัวโตมลายู ซึ่งใช้ชายหาดในการทำรังเเละวางไข่ รวมถึงหากกินสัตว์หน้าดินบริเวณชายหาดผืนสุดท้ายนี้ จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น พบนกทะเลอาศัยบริเวณชายหาดเเห่งนี้กว่า 300 ตัว

นอกจากพื้นที่บนฝั่งที่มีสรรพชีวิตทั้งพืช เเละสัตว์อาศัยอยู่บนชายหาด พื้นที่นอกฝั่งห่างจากฝั่ง 200 เมตร เป็นเเนวสันดอนทรายใต้น้ำที่เป็นเเหล่งอาศัยของหอยหวาน ที่ทางกลุ่ม ฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ Paknampran Sea & Beach Lover. ได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่เเละเพาะพันธ์ุหอยหวานปล่อยสู่ธรรมชาติ หากมีกำเเพงกันคลื่นลุกล้ำลงไปในทะเล คลื่นจะสะท้อนทรายทำให้ดอนหอยเเห่งนี้เปลี่ยนไป

ดังนั้นการปกป้องชายหาดผืนสุดท้ายจากกำเเพงกันคลื่น ความยาว 240 เมตรของกรมโยธาฯ นั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงเเค่เก็บรักษาชายหาดผืนสุดท้ายให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ เเต่เพื่อปกป้องบ้าน เเหล่งวางไข่ของสัตว์ต่างๆด้วย


ข้อเรียกร้องของ กลุ่ม Beach for life เเละ ฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ Paknampran Sea & Beach Lover. คือ การให้กรมโยธาฯ ยกเลิกโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเเบบขั้นบันไดในช่วงโครงการระยะที่ 3 ความยาว 240 เมตร เเต่ยังคงงานปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ โดยให้การก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่เเนวถอยร่นจากน้ำทะเลสูงสุด 10 เมตร โดยงานก่อสร้างทั้งหมดต้องเกิดขึ้นในเเนวหลังระยะ 10 เมตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s