หาดฟื้นฟูตัวเองได้ ไม่ต้องสร้างกำเเพงกันคลื่น

ที่ผ่านมาหาดธรรมชาติ ไร้การกัดเซาะชายฝั่ง ถูกยัดเหยียดกำเเพงกันคลื่นมาให้โดยอ้างว่า การกัดเซาะชั่วคราวในชั่วมรสุมนั้นเป็นการกัดเซาะเเบบถาวร หาดจะไม่สามารถฟื้นฟูสภาพดังเดิมได้ในสไลด์นำเสนอของกรมโยธาธิการฯ ซึ่งชอบสร้างกำเเพงกันคลื่นริมชายหาดนั้น ใช้ข้ออ้างว่าเมื่อหาดกัดเซาะในช่วงมรสุม สันทรายจะหายไป ไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติของทะเล จึงต้องสร้างกำเเพงกันคลื่น

สไลด์ตอนหนึ่งของกรมโยธาธอการ อ้างว่าสันหาดเมื่อถูกกัดเซาะจะไม่สามารถฟื้นฟูสภาพได้โดยเร็วต้องสร้างกำเเพงกันคลื่นเท่านั้นทีมงาน Saveหาดม่วงงาม ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ที่กำลังจะเกิดโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการ พวกเขาเก็บข้อมูลเเละต่อสู้จน ศาลปกครองสั่งให้ชะลอโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นออกไปทีม Saveหาดม่วงงาม เก็บภาพชายหาดอย่างต่อเนื่อง ในตำเเหน่งเดิม เเต่ละช่วงเวลา เพื่อเปรียบเทียบว่า หาดทรายฟื้นฟูสภาพตัวเองได้เมื่อผ่านมรสุม เเละภาพถ่ายนั้น ชัดเจนว่าสิ่งที่กรมโยธา กล่าวอ้างนั้นไม่เป็นจริง สันทรายจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาในช่วงหลังมรสุม

ภาพเปรียบเทียบชายหาดหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงงามภาพเปรียบเทียบ ใน 2 ตำเเหน่ง ชัดเจนมากเพียงพอว่า ชายหาดนั้นสามารถฟื้นฟูตนเองหลังมรสุมได้ สันหาดที่ถูกกัดเซาะจะค่อยๆฟื้นฟูด้วยคลื่นเดิ่งเเละลม ทำให้หาดกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง นี่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของหาดทราย เราเพียงรอเวลาให้หาดฟื้นฟูตนเอง

ภาพกราฟฟิกจำลองสภาพชายหาดในเเต่ละฤดูกาลชายหาดตามธรรมชาติ เปลี่ยนเเปลงไปด้วยคลื่น ลม เเละปัจจัยอื่นๆ หาดทรายสามารถฟิ้นฟูสภาพได้ด้วยตนเอง เเต่หากเราเปลี่ยนหาดทรายกลายเป็นกำเเพงกันคลื่น เพราะเข้าใจว่าการกัดเซาะช่วงมรสุมเป็นภัยอันตรายต้องสร้างกำเเพงกันคลื่นป้องกัน เมื่อนั้นเเหละหาดทรายจะถูกทำลายอย่างเเท้จริง บทเรียนจากหาดอื่นๆทั้งปราณบุรี หาดทรายเเก้ว หาดพระเเอะ หรืออ่าวน้อย พิสูจน์ชัดเเล้วว่า กำเเพงกันคลื่นทำให้หาดทรายหายไปอย่างถาวรเเละเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายน้ำของกำเเพงกันคลื่น ดังภาพตัวอย่างเหล่านี้

ผลกระทบจากการสร้างกำเเพงกันคลื่น หาดปราณบุรี
สภาพชายหาดชะอำหลังมีกำเเพงกันคลื่น

กำเเพงกันคลื่นหาดแก้ว จ.สงขลา เเละผลกระทบด้านท้ายน้ำทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนเเรง

กำเเพงกันคลื่นหาดหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดผลกระทบท้ายน้ำเกิดการกัดเซาะต่อเนื่องหลังสร้างกำเเพงกันคลื่น

คลื่น over top ข้ามกำเเพงกันคลื่นเข้ามา เมื่อไม่มีหาดทรายก็ไร้ซึ่งตัวสลายพลังงานคลื่นทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า กำเเพงกันคลื่นมีผลกระทบอย่างมากเเละเป็นตัวการทำลายชายหาด หยุดยัดเหยียดกำเเพงกันคลื่นให้ชายหาดเสียที !!

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s