สนับสนุนการชุมนุมของขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

แถลงการณ์ Beach for life และ 16 ภาคีเครือข่าย

เรื่อง สนับสนุนการชุมนุมของขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทหาร โดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ได้พยายามออกกฎหมายควลบคุมและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพประชาชนหลายฉบับ โดยใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชน จนมาถึงครั้งนี้ รัฐ ได้ร่าง พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … เพื่อควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ การควบคุมการรวมกลุ่มของประชนชนภายใต้กฎหมายที่กำลังเตรียมออกมานั้น ถือเป็นการควบคุมและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน อย่างชนิดที่ว่า หากรัฐบาลไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบ จัดการ และลงโทษ ยุบ หรือ ยกเลิก การรวมกลุ่มของประชาชนนั้นๆได้เลย ซึ่งนี่ถือเป็นการออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจนที่สุด

กลุ่ม Beach for life และภาคีเครือข่าย ในฐานะที่เป็นกลุ่มพลเมืองที่ตื่นตัว และใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการรวมกลุ่ม เพื่อจัดการทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เราเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน และให้คุณค่ากับการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม เราเชื่อมั่นว่า การรวมกลุ่มของประชาชนนั้น คือ หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ ก่อเกิดพัฒนาการของชุมชนที่มีความก้าวหน้าในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในสังคมลงได้ ซึ่งการรวมกลุ่มโดยเสรีนั้น เป็นสิ่งที่รัฐต้องใส่ใจและคำนึงถึงสิทธิของประชาชนที่รวมกลุ่มอย่างอิสระ โดยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพใดๆของประชาชน

ที่ผ่านมา ขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ได้ปักหลักชุมนุมหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) มาตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงปัจจุบัน Beach for life และภาคีเครือข่าย จำนวน 16 องค์กร ขอประกาศเข้าร่วมขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ของขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ดังนี้

1. ให้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … ที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยทันที และยุติการเสนอกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

2. ให้ทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … และกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับอีก

3. ให้การรับรองว่าจะไม่มีผู้ใดตกเป็นเป้าหมายการถูกคุกคาม การใช้ความรุนแรง ถูกจับกุมคุมขัง หรือถูกตั้งข้อหาต่อการที่ประชาชนใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมและแสดงออกโดยสันติ
เราหวังว่า คณะรัฐมนตรี จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องโดยเร็วที่สุด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆในทุกมิติ ตามระบบอบประชาธิปไตย

29 พฤษภาคม 2565
.

องค์กรร่วมลงชื่อในเเถลงการณ์
1. กลุ่ม Beach for life
2. เครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา
3. เครือข่ายติดตามสภาพชายหาด
4. กลุ่มเด็กรักหาดสวนกง
5. เครือข่ายคนรักษ์อ่าวจ.ชุมพร
6.ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภา
7. เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพร
8. กลุ่มอนุรักษ์หาดหนองน้ำบ้านดอนทะเล
9.ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล
10.เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.)
11. กลุ่ม Saveหาดม่วงงาม
12.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสตูล
13. กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา
14. เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
15. เครือข่ายศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อมสตูล
16. มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
17. กลุ่มเยาวชนสองล้อรักษ์ชายหาด

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s