เสียงจากสะกอม หลังคำพิพากษาคดีชายหาดสะกอม

Beach for life และ แลต๊ะแลใต้ ชวนฟังจากสะกอม หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีชายหาดสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นคดีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการที่กรมเจ้าท่า ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำสะกอม และเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง จำนวน 4 ตัว ในปี 2541 จนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวสะกอม ในปี 2551 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา และต่อสู้คดียาวนานถึง 14 ปี จนในที่สุดวันที่ 26 มกราคม 2565 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีชายหาดสะกอม ให้ยกฟ้อง ด้วยเหตุผลว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมาย และหน่วยงานมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ชวนฟังเสียงจากสะกอม หลังคำพิพากษาดังกล่าวออกมา ประชาชนที่ต่อสู้คดียาวนาน 14 ปี รู้สึกและมีความเห็นอย่างไร ?

นายหมัด สังข์แก้ว ประชาชนชาวสะกอม และผู้ฟ้องคดีสะกอม กล่าวว่า “ผมนั่งฟังคำพิพากษาคดีสะกอมที่ต่อสู้มายาวนาน 14 ปี ผมฟังแล้วรู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรม และชายหาดสะกอมของเราที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำที่กรมเจ้าท่าสร้างในปี 2541 ไม่ได้รับการฟื้นฟู เยียวยาให้กลับมาเป็นเมื่อเดิม 14 ปีที่รอคำพิพากษาศาลหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม และเยียวยาชายหาดกลับไม่มีอะไรเลย !”

นายดลรอหมาน โต๊ะกาหวี ผู้ฟ้องคดี เล่าเสริมว่า เขื่อนกันทรายและคลื่นมีผลกระทบต่อชายหาดอย่างมาก และสิ่งที่กรมเจ้าท่าบอกมาตลอดว่าการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ จะไม่ต้องขุดลอกอีกต่อไป มันไม่จริง เพราะวันนี้ยังใช้เรือขุดลอกปากร่องน้ำสะกอม เพราะทรายมาติดปากร่องน้ำ อยู่เลยด้านนายเจ๊ะปิ อนันทบริพงษ์ ตัวเเทนชุมชนสะกอมที่เข้าร่วมฟังคำพิพากษากล่าวต่อว่า ” วันนี้เราคิดว่าการที่ไม่มีการทำ EIA เขื่อนริมทะเล ทำให้ศาลมองว่า การสร้างเขื่อนเหล่านี้ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย //เราต้องให้เขื่อนเหล่านี้ทำ EIA เพื่อให้เกิดการศึกษาอย่างรอบครอบ และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ให้ซ้ำบทเรียนเหมือนเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำสะกอม ที่บ้านเรา”

คดีชายหาดสะกอม ถึงแม้ศาลจะพิพากษาให้การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำสะกอมนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดสะกอมยังดำเนินต่อ และการต่อสู้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐก็ยังคงต้องยืนหยัดต่อสู้ให้ชายหาดของพวกเขาได้รับการฟื้นฟูกลับมาดังเดิม นี่คือเสียงจากสะกอม หลังคำพิพากษาคดีชายหาด

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s