คำปฏิญญาพลเมืองเยาวชนสงขลา ถึง พลเมืองโลก ว่าด้วยการคุ้มครอง รักษาหาดทราย เพื่อความมั่นคงในชีวิตและอยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ

การเสวนา “เปิดหัวใจสุดขอบฟ้า หาดทรายกับความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของมนุษย์” จบลงไป”นางสาวเพรชเชิซ เอเบเล อีเลชุคกูล ตัวเเทนกลุ่ม Beach for life ในฐานะพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ได้ร่วมกับพลเมืองสงขลา สงขลาฟอรั่ม เครือข่ายนักวิชาการ ติดตามการเปลี่ยนเเปลงสภาพชายหาด เเละร่วมกันดูเเลรักษา ชายหาดจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา กว่า 7 ปี ได้กล่าวคำปฏิญญาพลเมืองเยาวชนสงขลา ถึงพลเมืืองโลก ว่าด้วยการคุ้มครอง รักษาหาดทราย เพื่อความมั่นคงในชีวิตเเละที่อยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ โดยมีเนื้อหาสาระของปฏิญญาดังนี้

ตัวเเทนพลเมืองสงขลาอ่านคำปฏิญญา

Songkhla Young Citizens’ Declaration of Beach for Sustainable Life and Habitation

May 18, 2018

Onboard of the Rainbow Warrior

Gulf of Thailand, Songkhla, Thailand

On the auspicious day of the gatherings of Songkhla Young Citizens who persistently study with concern the physical change of Songkhla – Chalatat Beach affected by the rigid structure of constructions for more than 7 years. Now onboard of the Greenpeace Rainbow Warrior, we would like to deliver message to the world citizens as follow:

1) Beaches are precious resources as natural buffer zones protecting the main-lands, as food and happiness suppliers for all.

2) Two factors affect the increasingly serious erosions of the beaches are storms, tsunamis, climate changes and man – made structures, unbalancing the natural beach system; and lack of knowledge in tackling with the changing situations in different areas. The beach crisis are threatening human life, habitations and wealth

of Songkhla and all over the world.

3) To preserve and save beaches is the duty of world citizens; to begin with cultivation

of love and appreciation of beaches with deep understandings of natural beach systems. All measures of beach management must be carried out with consensus and care for the unique dynamic of each beach. One and the same measure cannot be used with the others.

Understanding beach life and system in dealing with it is the only solution for the sustainable beach for life, habitation and wealth.

คำปฏิญญาพลเมืองเยาวชนสงขลา ถึง พลเมืองโลก ว่าด้วยการคุ้มครอง รักษาหาดทราย เพื่อความมั่นคงในชีวิตและอยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ

……

ในวาระอันศักดิ์สิทธิ์ที่พลเมืองเยาวชน พลเมืองสงขลา ที่ร่วมกันศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดจังหวัดสงขลา และร่วมกันยืนหยัดปกป้องชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จากการพังทลายชายฝั่งด้วยการสร้างโครงสร้างแข็งกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ได้มาร่วมตัวกัน บนเรือนักรบสายรุ้ง(เรนโบว์วอร์ริเออร์) ของกรีนพีซ

เราขอส่งสารถึง พลเมืองโลกว่า

๑) หาดทราย เป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อชีวิต ทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ หาดทรายได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตอาหาร และเป็นพื้นที่แห่งความสุขของผู้คนที่เข้ามาใช้ประโยชน์

๒) วิกฤติการณ์การกัดเซาะชายฝั่งที่นับวันทวีความรุนแรงขึ้น ได้ทำให้สูญเสียหาดทราย และกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัยของมวลมนุษย์ ทั้งนี้ต้นเหตุและปัจจัยของวิกฤติการณ์การกัดเซาะชายฝั่งนั้น มี 2 ปัจจัย คือ ภัยคุกคามจากธรรมชาติ เช่น พายุ สึนามิ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและท้องทะเล และภัยคุกคามจากฝีมือมนุษย์ที่สร้างสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำพื้นที่หาดทรายและทะเล จนทำให้ระบบธรรมชาติของหาดทรายเสียสมดุล รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในระบบธรรมชาติของหาดทรายและการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด

๓) การคงรักษาหาดทรายไว้ได้อย่างยั่งยืน พลเมืองโลกต้องเห็นคุณค่าของหาดทราย ทำความเข้าใจระบบธรรมชาติหาดทรายอย่างลึกซึ้ง และการดำเนินมาตรการใดๆ บนพื้นที่ชายหาดและทะเลควรคำนึงถึงระบบธรรมชาติหาดทราย และต้องปรึกษาหารือกันอย่างพินิจไตร่ตรอง หาดทรายมีความเป็นพลวัต แต่ละหาดทรายมีความแตกต่างกัน การกำหนดมาตรใดมาตรการหนึ่งมาใช้กับทุกๆชายหาดไม่สามารถกระทำได้

เพื่อคงรักษาไว้ซึ่ง หาดทราย ที่หล่อเลี้ยงเกื้อกูลชีวิต ทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การทำความเข้าใจระบบธรรมชาติหาดทรายและการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล จะเป็นทางออก ทางรอดของวิกฤติการการสูญเสียหาดทราย

ปฏิญญาพลเมืองสงขลา ถึงพลเมืองโลก ว่าด้วยการคุ้มครอง รักษาหาดทราย เพื่อความมั่นคงในชีวิตและอยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ

ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

บนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ทะเลอ่าวไทย

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอ่านคำปฏิญญาพลเมืองเยาวชนสงขลาถึงพลเมืองโลก

องค์กรร่วมประกาศปฏิญญาพลเมืองสงขลาถึงพลเมืองโลก ว่าด้วยการคุ้มครอง รักษาหาดทราย เพื่อความมั่นคงในชีวิตและอยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติ

  • สงขลาฟอรั่ม
  • กรีนพีซ
  • พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา(The Young Citizen)
  • Beach for life
  • ThaiPBS
  • กลุ่มเด็กรักหาดสวนกง
  • กลุ่มเยาวชนรักษ์หาดบางหลิง
  • สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา เพื่อการอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s