ลำดับเหตุการณ์และผลกระทบกำแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดเกาะแต้ว อำเภอเมือง และ หาดทรายแก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1. ชายหาดเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

            ชายฝั่งทะเลแถบบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เรื่อยมาทางทิศเหนือถึงเขารูปช้าง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำนาทับ แต่เดิมมีเพียงโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นด้านทิศเหนือของปากน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะเพียง 4 ตัว แต่เนื่องจากผลกระทบของโครงสร้างนั้นนำมาซึ่งผลกระทบชิ่งแบบเป็นโดมิโน่ของชายหาดส่วนถัดไป อีกทั้งหน่วยงานรับผิดชอบเลือกที่จะสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งต่อไปเรื่อยๆ จึงเกิดโครงสร้างทั้งเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย กำแพงกันคลื่นประชิดฝั่ง ต่อเนื่องยาวไปทางทิศเหนือจวบจนถึงปัจจุบัน มีเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งรวมทั้งสิ้น 18  ตัว รอดักทราย 2 ตัว และกำแพงกันคลื่นตลอดทั้งแนวยาวประมาณ 8.5 กิโลเมตร(ข้อมูลจาก www.Beachlover.net)

            ชายหาดเกาะแต้ว บริเวณสถานีสูบน้ำเสียเป็นชายหาดที่มีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง ซึ่งมีการวางหินทิ้งและการตอกเสาเข็มตั้งแต่หมู่บ้านสิริธาราจนถึงสถานีสูบน้ำเสียริมชายหาดบ้านเกาะแต้ว ดังภาพ

ภาพกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง
ภาพ กำเเพงกันคลื่นเเบบหินทิ้ง

การสำรวจด้วยการถ่ายภาพช่วงเดือนมิถุนายน 2559 พบว่าชายหาดด้านเหนือของกำแพงกันคลื่น ซึ่งเป็นด้านท้ายน้ำนั้นยังคงมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งพึ่งสร้างเสร็จสิ้น ประกอบกับยังไม่เข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้ชายหาดไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพ ปลายสุดของกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง(ในวงกลมสีแดง) ชายหาดด้านเหนือกำแพงกันคลื่นยังคงสภาพสมบูรณ์ เนื่องจากกำแพงกันคลื่นพึ่งสร้างเสร็จสิ้น

จากนั้น Beach for life ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจชายหาดบ้านเกาะแต้ว ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ชายหาดด้านเหนือกำแพงกันคลื่นได้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งลึกเข้ามาในแผ่นดิน ประมาณ 12 เมตร และกัดเซาะยาวตามแนวชายหาดระยะทางประมาณ 200 เมตร ดังภาพ ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งนี้เกิดขึ้นจากอิทธิของกำแพงกันคลื่น เมื่อคลื่นวิ่งเข้ามาปะทะกำแพงกันคลื่นเกิดการเลี้ยวเบนในด้านท้ายน้ำ จนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งถึงตัวถนน

ภาพ การกัดเซาะชายฝั่งในด้านท้ายน้ำของกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง เกิดการกัดเซาะชายฝั่งลึกเข้ามาในแผ่นดินประมาณ 12 เมตร และยาวตามแนวชายฝั่ง 200 เมตร ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561
ภาพ ความเสียหายของถนนจากการกัดเซาะชายฝั่ง อันเป็นผลจากกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง ภาพถ่ายวันที่ 4 เมษายน 2561

ภายหลังจากนั้นกลุ่ม Beach for life ได้ลงพื้นที่ติดตามชายหาดบ้านเกาะแต้วอีกครั้ง ในวันที่ 18 กันยายน 2561 พบว่า มีการนำหินทิ้งมาชุดใหม่มาทิ้งเป็นกำแพงกันคลื่น ระยะทาง 100 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพ การนำหินมาทิ้งเป็นแนวกำแพงกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดบ้านเกาะแต้ว

ต่อในการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทำให้มีการนำหินมาทิ้งเป็นแนวกำแพงกันคลื่นเพิ่มเติม ความยาวรวม 350 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถนน และชายหาดด้านท้ายกำแพงกันคลื่นนั้นเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพ การนำหินมาทิ้งเป็นแนวกำแพงกันคลื่นเพิ่มเติม ความยาวรวม 350 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถนน

ภาพถ่ายทางอากาศจาก http://www.beachlove.net แสดงให้เห็นผลกระทบของกำแพงกันคลื่นที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ภาพด้านซ้ายถ่ายเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีความมีแนวหินใหม่สีขาววางเป็นแนวยาวเพื่อป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง ภาพขาวคือระยะกัดเซาะชายหาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง และมีการตั้งงบประมาณเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งจะมีการดำเนินการในปี 2563

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชายหาดบ้านเกาะแต้ว ด้วยโดรน ภาพจาก http://www.Beachlover.net
ภาพ Timeline โดยสรุปการพังทลายหาดเกาะเเต้ว จังหวัดสงขลา

2. กำแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

            การก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานั้น เป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นความยาว 990 เมตร ระยะที่ 3 จากการสำรวจนั้นพบว่าบริเวณชายหาดจากภาพ Google Street view ภาพถ่ายเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2016 พบว่า ในส่วนระยะที่ 3 นั้นพบว่าชายหาดมีสภาพสมบูรณ์ มีทิวสนทะเลตลอดแนวชายหาด

ภาพจาก Google street view แสดงสภาพชายหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค ภาพถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2016 มุมมองทางด้านเหนือ
ภาพจาก Google street view แสดงสภาพชายหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค ภาพถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2016 มุมมองทางด้านใต้

ต่อมามีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายหาดทรายแก้ว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่ม Beach for life ได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพในพื้นที่โครงการ

ภาพ ปลายสุดของกำเเพงกันคลื่นหาดทรายเเก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อการสร้างกำแพงกันคลื่นไปได้ระยะหนึ่ง Beach for life ได้ลงพื้นที่สำรวจชายหาดทรายแก้ว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พบว่า ด้านท้ายน้ำของกำแพงกันคลื่นเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจนทำให้ถนนพังเสียหายกว่าครึ่งเลน ระยะทางยาวตามแนวชายฝั่งกว่า 250 เมตร ดังภาพ

ต่อมาวันที่ 22 ธันวาคม 2562 Beach for life ได้ลงพื้นที่หาดทรายแก้ว พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร จากปลายกำแพงกันคลื่น และมีการถมหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณถนนในตำแหน่งที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติมดังภาพ


ภาพรวมการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ภาพจาก http://www.Beachlover.net)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s