รายงานสถานการณ์ชายหาด

ข้อมูลเขื่อนกันคลื่นบนแผนที่

สถิตงบประมาณโครงการป้องกันชายฝั่ง

รายงานสถานการณ์เฉพาะพื้นที่

ที่สถานการณ์ชายหาดรายพื้นที่ดาวน์โหลด
1ผลกระทบจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบริเวณหาดสะกอมจังหวัดสงขลา
2ลำดับเหตุการณ์เเละผลกระทบกำเเพงกันคลื่นหาดเกาะเเต้ว จ.สงขลา